Geri

Kamuoyuna Duyuru


21.07.2016

Son günlerde bazı medya organlarında elektrik sayaçlarının okunması, ikinci bildirim dağıtma ve borçtan kesme-açma işlemleri hakkında çıkmış olan yanlış haberler üzerine, kamuoyunun aydınlatılması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimizin faaliyetlerinin düzenlendiği 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bölgemizde sayaçların okunması görevi Şirketimize verilmiştir. Okunan sayaçlara ilişkin olarak ödeme bildirimi (fatura) ve ikinci bildirim tebliği ile borçtan kesme-açma işlemleri ise yasal mevzuatlar gereği YEPAŞ adına Şirketimizce gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az on gün önce tüketiciye tebliğ edilmektedir.

Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda tüketiciye yazılı olarak en az beş iş günü içinde ikinci bildirimde bulunulmaktadır. Tüketicinin perakende satış sözleşmesi kapsamında öngörülen ödemeleri, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle elektriği kesilmektedir.

Bununla birlikte, az da olsa, Şirketimizce gönderilen fatura ve ikinci ihbarnamelerin tüketicilerin eline geçmediği yönünde şikayetler alınmaktadır. Yapılan incelemelerde bu tür şikayetlerin genelde posta kutusu bulunmayan veya kapısı kapalı olan binalarda yaşandığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin mağdur olmamaları için fatura veya ikinci bildirimlerin üzerinde yazılan ödeme tarihlerine dikkat etmeleri, binalarında mutlaka bir posta kutusu bulundurmaları, apartman dış kapılarını en azından endeks okuma zamanlarında açık tutmaları büyük önem taşımaktadır.

Şirketimiz bütün uygulamaları yasal mevzuatlara uygun olup, keyfi bir uygulama yapılması söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ)

Genel Müdürlüğü