Kalite Politikası

“Enerjimizi Sizden Alıyoruz” sloganıyla elektrik dağıtım sektörünün lider markası olarak, yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

 • Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli elektriğin dağıtımını sağlamak için, yeni yatırımlar yaparak, gelişen teknolojiyi de takip ederek sistemde hayata geçirmek,
 • Dağıtım hizmetlerinin, müşterilerimize günümüz modern işletmecilik anlayışıyla güler yüzlü, adil, kusursuz ve zamanında sunulmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak, sürekli iyileştirilmesi için çözüm odaklı ve öngörülü hareket etmek,
 • Etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve çalışanların katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve örnek şirket olmak,
 • İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere destek vermek, oluşturmak ve gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile şirket hedefleri arasında yön birliği sağlamak, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmak,
 • Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamak,
 • YEDAŞ’ın kalite politikasıdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

YEDAŞ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm Şirketi kapsar.

YEDAŞ’ ın Bilgi Güvenliği Politikası gereğince;

 • Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,
 • Bilginin gizliliğinin korunduğunu,
 • Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesinin sağlandığını,
 • Bilginin doğruluğunun sağlandığını,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulduğunu,
 • Yasal şartların sağlandığını,
 • Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanmasının sağlandığını,
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitiminin verildiğini,
 • Tüm açıklıkların birim sorumlusuna raporlandığını ve önlemler alındığını,
 • Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesinin sağlandığını,
 • Yüklenicilerle veya iş birliği yapılan firmalarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edildiğini beyan ve taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

YEDAŞ olarak;

 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikayet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kuracağımızı ve uygulayacağımızı,
 • Çeşitli araç ve yöntemlerle toplayacağımız müşterilerimizin istek ve taleplerini objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alacağımızı; yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirerek müşterilerimize geribildirimde bulunacağımızı,
 • Şirketimize iletilen memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapacağımızı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artıracağımızı,
 • Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde müşteriyi öncelikle haklı kabul edip, şeffaf olarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerini çözeceğimizi, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi ve bu ilkeleri uygulayacağımızı, taahhüt ederiz.

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

YEDAŞ olarak;

 • Elektrik Dağıtım hizmetlerini yerine getirirken tüm çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirecek bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı,
 • Bu bağlamda; resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri en aza indirmek suretiyle doğayı ve çevreyi koruyacağımızı,
 • Yeterli kaynaklar sağlayarak hizmetlerimizde uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,
 • Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için çalışanlarının eğitim ve uygulamalara etkin katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi, taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

YEDAŞ olarak;

 • Çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, tüm paydaşlarımızla olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,
 • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,
 • Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı, taahhüt ederiz.